Kanonen på plats i Tingstäde

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1129

HUMA Maritime archaeology Gotland

Kanonen på plats i Tingstäde

Utställningen med skeppskanonen från Krusmyntagården är snart färdig. Vid försvarmuseet i Tingstäde finns nu kanonen utställd i en skeppsliknande monter. Texter och bildspel finns på plats, bara kopior på kanonkulor saknas.

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland