Marinarkeologiska dykningar på Gotland!

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1119

HUMA Maritime archaeology Gotland

HUMA fortsätter; tredje säsongen i fält.

Sommaren 2010 fortsatte undersökningarna inom HUMA-projektet med fokus på det skepp från den dansk-lybska flottan som förlist utanför Krusmyntagården i Väskinde. Målsättningen var att inventera det mycket fyndtäta område som upptäcktes under 2009 samt bärga eventuella kvarvarande silvermynt. Undersökningarna inleddes av inventering med hjälp av metalldetektor under två veckor. Under tredje veckan grävdes till att börja med ett schakt, sedan genomfördes minnesdagen för förlisningen och slutligen fortsatte inventeringen. Det mycket fyndtäta området bjöd på ett par överraskningar, det ena att det var mycket tydligt avgränsat mot nordost och det andra att ett flertal silvermynt låg spridda över stora delar av området.

Dykparen lade ut parallella söklinor vinkelrätt mot baslinan och strandlinjen, och båda sidorna söktes av med metalldetektor. Fynd som bedömdes komma från flottan dokumenterades genom fotografering, eventuellt genom mätning och skisser. De fynd som bedömdes som särskilt intressanta bärgades, efter att ha fotograferats på plats, och platsen markerades med en medhavd boj som båtföraren snarast mätte in med hjälp av GPS. All information överfördes till en loggbok direkt efter dyket, och sammanställdes till en inventeringsplan efterhand.

Utgrävning genomfördes i ett område lokaliserat under 2009 års undersökningar. Förhoppningen var att hitta fler ”småmynt” eller ”växelpengar” som de danska 1-markern och 2-skillingen, och samtidigt se om det fanns andra material gömt bland alla metallföremål. ”Grävningen” gjordes genom att flytta undan stenar och vifta bort sand och sediment. Genom att vifta undan sediment istället för att gräva bort det lokaliserar man lätt lite större föremål samt metallföremål som ligger stilla medan slammet avlägsnas.

Fynden bestod till största delen av metallföremål, vilket är helt naturligt med tanke på att större delen av undersökningen utgjordes av inventering med metalldetektor. I det schakt som grävdes gjordes även fynd av keramik; förmodligen en mynningsbit till en trefotsgryta. Långt ifrån alla fynd bärgades, ”vanliga” kanonkulor, övriga projektiler som sedan tidigare är välkända samt oidentifierbara järnföremål lämnades orörda på fyndplatsen.

De bärgade fynden bestod av mynt, blyplåtar, sänken och projektiler. Endast ett fåtal föremål av ädelmetall hittades och togs upp, det var en ring, kanske av silver, ett blocklager av kopparlegering och skaftet till en sigillstamp. Tyvärr var stämpelytan helt borteroderad så inga tecken kan urskiljas, de hade annars kunnat hjälpa till att identifiera någon person ombord.

Närmare 50 timmar spenderades under vattnet under de tre veckorna, och under nästan varje dyk deltog tre dykare. Många dagar blåste bort så alla var sugna på att dyka när det väl var bra väder. All blåst gjorde även att sikten var riktigt dålig vissa dagar och då var det smidigt att vara tre personer eftersom en kunde fokusera på att hålla ihop den som skötte linan och den som sökte med detektorn.

Under minnesdagen avfyrades repliken på skeppskanonen från Krusmyntagården 2 gånger med hjälp av lokala sällskapet ”Gutniska gardet”, de hade även med sig en mindre kanon inspirerad av 1400-talets fältkanoner och en handkanon eller hakebössa med ursprung i 1300-talet; ett järnrör med fänghål fastsatt på en träpåle. Dagen var välbesökt trots att vädret bjöd på en hel del regn, och media bevakade händelserna närgånget.

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland