Resultat från fältperioden 2009

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1115

HUMA Maritime archaeology Gotland

Resultat från fältperioden 2009

Undersökningarna fortsatte ungefär som under 2008 men i mindre skala. Platserna Kopparsvik, Brusviken och Krusmyntagården undersöktes i tre veckor. 15 dykare gjorde 52 dyk, vilket resulterade i en dyktid på 122 timmar och 39 minuter.

Cirka 186 800 kvadratmeter av de vidsträckta fyndområdena avsöktes. Totalt 35 söklinor genomsöktes på båda sidor, varje söklina var 150 meter lång och mellanrummet mellan linorna 25 meter. Anledningen till att den avsökta ytan blev så mycket större i år, var att mellanrummen mellan söklinorna utökats från 3-4 till 25 meter. Detta gjordes för att söka grovt och hitta de yttre avgränsningarna på fyndområdena. Utöver detta gjordes nio sökdyk antingen längs pallkanten, längs strandlinjen eller som cirkelsök. Bara längs de långa söklinorna avverkade dykarna tillsammans 10,5 kilometer.

De i år undersökta områdena var belägna på 3,8–11 meters djup. Då de i vissa fall låg längre ut ifrån land än föregående år, körde dykledaren och säkerhetsdykaren ut dykarna med gummibåt. Sikten i vattnet varierade mellan 0-10 meter och temperaturen varierade mellan 4-19 °C.

 Antal dyk  52
 Antal dykare  15
 Antal dykdagar  20
 Sikt  0-10 m
 Temp  4-19 °C
 Djup  3,8-11 m
 Avsökt yta totalt  186 800 m2
 Total dyktid  122 tim 39 min
 Tid Krusmynta  95 tim 51 min
 Tid Brusviken  19 tim 4 min
 Tid Kopparsvik  7 tim 44 min
Med säsongens dykningar inom HUMA-projektet lyckades vi uppnå följande av våra mål:
  • Fyndområdet vid Krusmyntagården avgränsades
  • Träprover för dendrokronologisk åldersbestämning av vrakdelen vid Brusviken togs
  • Kanonen vid Brusviken dokumenterades genom avritning och måttagning
  • Fyndorådet vid Kopparsvik kunde konstateras fortsätta söderut och hänga samman med fyndområdet runt GEAB’s vattenintag

39 fynd bärgades, det är en bråkdel av alla föremål som lokaliserades, men det största antalet av alla utslag som undersöktes och avfärdades var kanonkulor i mer eller mindre vittrad form- ointressant för forskningen och alltför dyrt att konservera. Det som bärgades var ädelmetaller, några blyföremål samt tegel och keramik.  Blocklager, ett helt kabysstegel, stora bronsöglor, blylod, tunna kopparplåtar och obekanta projektiler kan nämnas, samt ett skohornsliknande föremål inbäddat i en krusta tillsammans med en kanonkula av järn.

  

Även mynt bärgades, några stora silvermynt med den lybska örnen och en del mindre ”växelpengar”, både koppar och silver, i danska valörer. Vid Kopparsvik bärgades utöver en mortelstöt av mässing ett par mycket välbevarade blykulor där man tydligt ser hur överskottsgjutet knipits av med tång eller liknande.

  

Den frivilliga markpersonalen hjälpte till att dokumentera fynden och föra in dem i fynddatabasen, allt medan de höll kontakt med dykledaren i båten och hade uppsikt över dykarnas tider.

  

  

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland