Nytt från sommarens undersökningar

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1112

HUMA Maritime archaeology Gotland

Nytt från sommarens undersökningar

Första veckan av årets undersökningar är över. Inventeringsdykningar genomfördes utanför Krusmyntagården.  Söklinor lades ut till en längd av 150 meter, med 25 meters mellanrum från pallkanten och metalldetektor användes för att söka längs båda sidor av linan. Sju linor är genomsökta, d v s 26 250 m2, om än inte grundligt. Avsikten med årets undersökningar är ju att avgränsa fyndområdet, men hittills har vi ”misslyckats”, nästan varje dyk har bjudit på intressanta fynd. Fyra har varit tillräckligt intressanta för att bli bärgade, ett blocklager, två ”öglor” av kopparlegering samt en metallkrusta som kan innehålla silverföremål. Fynd som lämnats på botten inkluderar ett ankare av järn, c:a 120 cm långt, många trädelar och en kanonkula.

Den 6:e juli kör vi igång igen med två veckor av fortsatt inventering vid Krusmyntagården, samt den 11-12 juli dokumentering av kanonen som hittades förra året vid Brusviken. Välkommen förbi på ett besök!

Liten ögla
Liten ögla

Stor ögla
Stor ögla

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland