Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1109

HUMA Maritime archaeology Gotland

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

Måndagen den 22 juni drar årets projekt igång. Det huvudskaliga syftet med årets undersökningar är att försöka avgränsa fyndområden, i första hand området utanför Krusmyntagården. Upplägget kommer att likna förra årets, men i mindre skala med dyk och inventering med metalldetektor under vattnet samt eventuella sökningar med sonar och magnetometer från båt. Denna sena start beror på att svaret angående fortsatt sponsring har dröjt, men nu har vi fått klartecken så nu kör vi på!

22-28:e juni, Gotlandsveckan, blir första veckan med aktiviteter. Vi håller till på stranden nedanför Krusmyntagården när dykningarna pågår. Guide kommer att finnas på plats för att informera allmänheten om projektet, dykningarna och dansk/lybska flottan. Lördagen den 27:e juni klockan 16:00 kommer vi att hålla föredrag om projektet, visa bilder, prata om fynden från förra årets utgrävningar och informera om årets upptäckter.

 4-18:de juli har vi plats för boende på Krusmyntagården i samband med undersökningarna. Frivilliga deltagare fortsätter inventeringen i alla riktningar, utrustningen har utökats med ännu en metalldetektor så vi kan söka på flera platser samtidigt. Guide kommer att finnas på plats för att ta hand om besökare.

Är du intresserad av att delta vid dykningarna 4-18 juli? Anmäl dig senast den 19 juni till ilse.hammarstrom@gmail.com

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland