Fältarbete vid Almedalen (vecka 28, 2008)

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1101

HUMA Marinarkeologi Gotland

Fältarbete vid Almedalen (vecka 28, 2008)


“Baslägret” i Almedalen. Containern användes för att förvara utrustning och gav också skugga till dykarna under de varma sommardagarna.


Dykarna fick klättra nedför en metalltrappa uppsatt speciellt för att kunna nå dykplatsen. Den här dykaren bär på en gul boj med vitt snöre. Bojarna användes för att markera fynd.


Under vecka 28 kom många besökare förbi dykplatsen och fick information om projektet. På vänster sida av bilden syns en TV-skärm som anslutits till en undervattenskamera som visade livebilder från dykplatsen.


Projektledare Göran Ankarlilja visar resultaten efter en dykning på en skrivskiva. Varje linje på tavlan representerar en söklinje under vattnet. De största stenarna ritas av såväl som alla upphittade föremål.


Efter varje dykning överförs ritningen från skrivtavlan till en pappersritning och alla observationer från dykningen skrivs in i projektets dyklogg.


Projektets ”ålderman” deltog också i arkeologiska dykningar på 1960-talet.


Två projektdykare ”diskuterar” och kommer överens om nästa steg. Ett kommunikationssystem för undervattensbruk kunde inte användas eftersom de flesta dykare här dök med ansiktsmask.


Dykarna tillbringade många timmar med metalldetektorn i vattnet utanför Almedalen. Området genomsöktes systematiskt längs parallella linjer.


Vissa av de vanligaste fynden var stora kanonkulor…


… och mindre blykulor.

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland