DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1096

HUMA Maritime archaeology Gotland

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Under 1980-talet återfann marinarkeologer på Gotland en nära 5 meter lång kanon i vattnet strax norr om Visby. Kanonen har legat ostörd i det kalla vattnet sedan den Dansk-Lybska flottans förlisning 1566. Idag, över 400 år senare, har kanonen bärgats för att kunna vises för allmänheten och berätta något om sin tid. Inom HUMA-projektets (Heritage Underwater Maritime Archaeology Gotland) ramar har man låtit tillverka en fullskalig kopia av kanonen i tänkt originalskick.

I denne film får vi se hur kanonlavetten arbetas fram ur en kraftig ekstam och hur kanonröret sätts samman av smidda plattjärn och ringar. Ett tungt och tidskrävande arbete som utfördes av smeder och timmermän innan gjuttekniken började ta över under slutet av 1500-talet.

Filmen är producerad av Edumotion KB och är avsedd för att visas på museum, skolor och bibliotek.

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland