En eftermiddag i marinarkeologins tecken…

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1091

HUMA Marinarkeologi Gotland

En eftermiddag i marinarkeologins tecken...

En hög smäll hördes från Krusmyntagården (norr om Visby) den 12:e juni 2008. Anledningen till detta var en 4,3 m lång kanon som skulle testskjutas. Man avfyrade tre saluter för att välkomna kanonen till Gotland. Testskjutningen var en del av ett event som HUMA-projektet arrangerade för allmänhet och press som fick komma och se projektets innebörd. Fler än 75 deltagare från olika länder deltog för en eftermiddag i marinarkeologins tecken.

Eventet tog sin början vid Kopparsvik, där undervattensutgrävningarna hade tagit sin början för mer än 3 veckor sedan. Efter en kort introduktion om den historiska bakgrunden och de tidigare undersökningar, gick dykarna ner under ytan och fortsatte utgrävningen under ytan. På en TV-skärm på land kunde åskådarna följa arbetet i schaktet när dykarna tog bort sanden med sugen, mätte artefakternas positioner och slutligen bärgade ett kopparmynt. På land visades även några av de många fynden för de nyfikna åskådarna. Här demonstrerades vilka maskiner och verktyg som används under en marinarkeologisk undersökning (metalldetektor, söklinor och ejektorpump).

  

Den andra delen av eventet hölls vid Krusmyntagården (norr om Visby). Först var det olika talare som berättade om marinarkeologi, kanonen som bärgats på platsen och kulturarvet på Gotland.

Efter detta fick åskådarna se kanonen som nämndes tidigare. Kanonen är en exakt kopia på den smidda kanon som bärgades utanför Krusmyntagården i september 2007. Man tror att kanonen funnits ombord på ett av de dansk-lybska skeppen som förliste utanför Visby i juli 1566. Originalet är just nu på konservering i Göteborg och kommer tillbaka till Gotland om 3-5 år.

Kopian av kanonen har konstruerats av Berth Johansson och Björn Lystrand och med den kan man demonstrera de gamla teknikerna och hur snabbt man kan avfyra smidda järnkanoner. Kanonens förmåga demonstrerades klart när Albert Collins and Martin Skoog avfyrade den. De höga smällarna och de stora rökmolnen avskildes endast av korta pauser för rengöring och omladdning av kanonen, vilket var mycket imponerande.

  

Ett mål grillat lamm kombinerat med senmedeltida musik avslutade eventet på ett härligt sätt.

Det finns även en mindre kopia av kanonen till försäljning på Krusmyntagården, den har tillverkats av en medlem i Gotlands Havsgille (Lennart Olsson). För intresserade köpare; välkomna att kontakta Göran Ankarlilja på mobil: 0708-20 57 75. Priset för kanonen är 700 SEK (exkl. frakt).

  

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland