Fältarbete vid Kopparsvik (vecka 21-24, 2008)

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1090

HUMA Marinarkeologi Gotland

Fältarbete vid Kopparsvik (vecka 21-24, 2008)


En översikt över området. Artefakter har påträffats på en 150 m lång sträcka av kusten.


Dykplatsen är belägen bortom vågsvallet på ett djup av 3-6,5 meter.


Genomgång innan dyket.


Dykarna går mot djupare vatten.


Sökning med metal detektor. Ett pip hörs i hörlurarna när detektorn känner av metall.


En dykare som studerar ett litet kopparmynt som påträffades under ett av inventeringsdyken.


Ett annat kopparmynt som påträffades vid Kopparsvik. Diameter ca 4,5 cm.


En guldsked som bärgades vid Kopparsvik. I änden av skeden finns ett ornament med keruber. Material: 90 g, 18 karats guld. Längd ca 15 cm.


Dykare på väg från stranden till dykbasen.


Fältdokumentation av bärgade artefakter (de mäts, ritas av, vägs och fotograferas).


Inmätning med totalstation för att få de exacta positionerna på baslinjen och schakten.

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland