Historisk bakgrund

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1081

HUMA Marinarkeologi Gotland

HUMA-projektet (Heritage Underwater Maritime Archaeology Gotland) är ett marinarkeologiskt projekt som fokuserar på lämningar från Dansk-Lybska flottans förlisning utanför Visby, en natt i juli, 1566.
En kort sammanfattning av vad som ledde till denna katastrof kommer nedan. Om du vill läsa mer om den historiska bakgrunden, klicka dig vidare i vänstermenyn för mer information.

Kort historik

År 1566 hade kriget mellan Sverige och Danmark-Lübeck pågått under tre år. Huvudorsaken till kriget (det Nordiska sjuårskriget) var en stark önskan från båda håll att inneha kontrollen över handeln i Östersjön. Varje sommar skickade de ut sina skepp i Östersjön för att patrullera och vinna kontroll över viktiga områden och handelsleder. Flottorna var ofta långt ifrån varandra, men ibland möttes de i strid.

Ett exempel på en sådan strid var den utanför Ölands norra udde i juli, 1566. Båda flottorna fick stora skador och förlorade en del män och striden hade ingen riktig vinnare. När striden var över tog sig den svenska flottan mot de svenska fastlandsskären och den Dansk-Lybska flottan for mot Gotland som då tillhörde Danmark. Trots varningar om mycket dåligt väder för ankring, insisterade den danska amiralen att flottan skulle lägga till utanför Visby, på redden. Dagen därpå begravdes en i striden dödad dansk kommendör.

Natten efter begravningen bröt en kraftfull storm ut. Totalt 15 skepp från den Dansk-Lybska flottan sjönk eller slogs sönder längs kusten. Att förlora mer än 1/3 av flottan var ett hårt slag för den Dansk-Lybska alliansen vilket lämnade spår under hela perioden tills kriget var slut, år 1570.

Historisk bakgrund
Bildtext: Ett kopparstick från Rerum Danicum. Kopparsticket illustrerar olika händelser under det Nordiska sjuårskriget. Notera att Visby och katastrofen på Visby redd ligger på östra sidan av Gotland.
Källa: Det Kongelige Bibliotek (Danmark)

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland