Fortsatt arbete på SVK (mars 2008)

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1079

HUMA Marinarkeologi Gotland

Konserveringsarbetet

Fortsatt arbete med på SVK (mars 2008).

Foto: Samtliga bilder SVK


Hela ekstocken utan kanonrör


Kanonrör sänks ned i bassäng med NaHO


Ekstock snett uppifrån


Korrisionsrester och spricka i ekstocken


Ekstock i bad


Rengöring av rep under mikroskop


Repfragment


Benfragment insida


Smed och provbit


Provbit 06

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland