Den avslutande och tredje delen av föreläsningsserien på Länsmuseet

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1066

HUMA Marinarkeologi gotland

Den avslutande och tredje delen av föreläsningsserien på Länsmuseet

Göran Ankarlilja och Ilse Hammarström, projektledare för HUMA-projektet från företaget AquaArkeologen, berättade om de marinarkeologiska undersökningarna som kommer att äga rum under sommaren.

Starten för undersökningarna är den 19 maj vid Kopparsvik, söder om Visby hamn.  Undersökningarna kommer under sommaren att utföras på fyra olika platser där tidigare fynd från dansk-lybska flottan hittats. Man börjar med kartläggning av bottnen med side-scan-sonar och metalldetektorer för att avgränsa områdena och därefter påbörjas utgrävningarna.

Platserna som kommer att undersökas är:
Kopparsvik 19/5-15/6
Brissund, utanför Krusmyntagården 30/6-3/8
Almedalen, utanför Kruttornet 6/7-12/7
Brusviken, söder om Brissund 4-24/8

Alla är hjärtligt välkomna att besöka oss och för intresserade dykare finns ett särskilt anmälningsformulär och en pdf om undersökningarna att ladda ner.


Göran Ankarlilja

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland