Projekt organisation

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1040

HUMA Marinarkeologi Gotland

Project team

The core of the  International project  team consists of

Göran Ankarlilja, AquaArkeologen, Sweden

Irina Vasilyeva, Nord Stream, Russia

Alexej Smirnow, Historical Expert and freelance journalist, Sweden


Project Advisory Committee

  • County Administrative Board of Gotland
  • County Museum of Gotland
  • Nord Stream
  • Södertörn University College

Projekt organisation

Presentation

Göran Ankarlilja

Göran Ankarlilja: Född 1956, uppväxt i Linköping men har varit bosatt på Gotland halva livet. Projektledare av HUMA-projektet sedan 2007.

Jag har varit intresserad av  skepp och sjöfart och att vara på sjön sedan ungdomsåren. Jag började arbeta som flygtekniker i Flygvapnet och fick en placering på Gotland 1982-1986 var sedan reservofficer i tio år när jag började arbeta som civil flygtekniker. Jag började dyka med anledning av intresset för marinarkeologi och deltog i dykningar vid förlisningsplatsen för ett av fartygen från den Dansk-Lybska flottan 1566 vid Brissund i slutet av 1980-talet. Under några år i början av 1990-talet studerade jag arkeologi vid Högskolan på Gotland parallellt med arbetet. Jag var även delägare i ett sportdykcenter i början av 1990-talet där vi genomförde en del marinarkeologiska undersökningar men övergick sedan till att driva företaget AquaArkeologen Sverige. I Marinarkeologiska Sällskapet har jag varit medlem sedan 1989 och styrelsemedlem i många år och är nu revisor. I Gotlands Havsgille har jag varit aktiv sedan starten 1998.

Min dykutbildning är PADI DM och yrkesdykarcertifikat A sedan 1990-talet samt Dykledarutbildningen genomförd i våren 2012. I övrigt körkort ABC samt Skepparexamen.

Presentation

Marie Jonsson

Marie Jonsson: Född 1973, uppväxt och bosatt på Gotland. Involverad i HUMA-projektet sedan 2007.

Efter en lång och brokig ”icke-karriär” tog jag år 2005 beslutet att börja arbeta på allvar med dykning. Under utbildningen vid Norsk Yrkesdykkerskole i Fagerstrand i Norge fick vi inte bara insikt i anläggningsdykning, en av instruktörerna berättade entusiastiskt om hur han som nybliven dykare deltagit i en marinarkeologisk undersökning många år tidigare. Där tändes intresset för att arbeta med arkeologi under vattnet. Efter en säsong som anläggningsdykare i Sundsvall började jag på arkeologiprogrammet på Gotlands högskola, och innan jag ens hade hunnit ta examen hade jag fått mitt första jobb som marinarkeolog. Det hade inte varit möjligt utan HUMA, AquaArkeologen och det lokala sällskapet för marinarkeologi; Gotlands Havsgille. Jag har nu tagit min magisterexamen i marinarkeologi vid Södertörns högskola i Stockholm.

Långt tidigare hade jag även börjat med mer avancerad sportdykning, så kallad teknisk dykning. Jag har dykt flera kilometer in i grottor i Mexico och Lummelundagrottan på Gotland och jag har utbildning i trimix-dykning, dvs. jag använder en annan gas än luft för att kunna dyka djupt och kunna se alla fantastiska vrak som ligger på Östersjöns botten. Jag dyker nu med Rebreather som gör att jag kan vara nere på djupet ännu längre. Utöver detta är jag sportdykarinstruktör och även dykledare så man kan lugnt säga att världen under ytan är mitt liv. Faktiskt är det så att jag är ensam i Sverige om denna heltäckande kompetens; examen i marinarkeologi, djupdykare och arbetsdykare.

Jag står för produktionen av våra trycksaker eftersom jag har lång erfarenhet av bildredigering och layout om än på hobbynivå, framställer kartor, skriver artiklar, redigerar filmer och hjälper till att uppdatera hemsidan. Under fältperioden är det jag som är ansvarig för allt som har med dykningen att göra; planering, säkerhet och genomförande.  Mitt arkeologiska intresse kretsar kring förändringar och vad som framkallar förändringar, inom vitt skilda fält. Min magisteruppsats behandlar faktorer som påverkade den teknologiska utvecklingen av det gotländska kalkbruket mellan 1600-talet och 1900-talet.

www.nord-stream.comwww.aquaarkeologen.se
PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland