Bilder från kanonbärgningen - del 1

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1034

HUMA Marinarkeologi Gotland

Bilder från kanonbärgningen - del 1Kanonens främre del.Kanonens mitt del.Kanonens bakre del.Rost krusta.Rost krusta.SVK tar järnprov.SVK mäter träets hårdhet.SVK tar träprov.Bärgning

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland