Kanonen skannad vid SVK

Utskrivet från: http://www.magotland.se/1028

HUMA Marinarkeologi Gotland

Kanonen skannad vid SVK

Företaget Ramböll Sverige har laser skannat kanonen och med hjälp av insamlade data bygger man upp en 3D-databild som dokumentation av kanonen. Bilderna visar arbete i samband med skanningen. Arbete med att ta bort krustan med stenar i, och rengöring av kanonen pågår.

Foto: Samtliga bilder SVK

 Hela kanonen från sidan

Hela kanonen

Kanon del

Kanon del

Krusta med rep

Krusta med rep

Referenspunkter för skanning

Referenspunkter för skanning

Skanning av undersida

Skanning av undersida

Skanning av undersida

Skanning av undersida

Vändning av kanon

Vändning av kanon

 

PARTNERS

Nyheter

Nytt från sommarens undersökningar

Dags för 2009 års undersökningar av den dansk/lybska flottans förlisning

DVD - Tillverkning av en kanonreplika

Heritage underwater maritime archaeology Gotland